Malikane sistemi


Malikane sistemi ise bu iltizam arazilerinin devredildiği kişide ömür boyu kalması sistemidir. yy' a kadar uygulanmış ancak toprak ağası denen ayanlık sistemini tetikleyen, gerileme sürecinde olan devletin mali bir nefes alma politikası olup başarılı olamayan sistemdir. avrupada klasik ekonomi modelinin çöküşünden sonra. söz konusu bu toprakları, üstün hizmet gösteren bazı devlet görevlilerinin, çocuklarına devredecek şekilde miras yoluyla bıraktıkları da olmuştur. malikane sisteminin uygulanmasının sebebine bakacak olursak; osmanlı devletinin o zamanlarda ( 17, yy) yaptığı savaşlar sonucunda ekonomisinin yetersiz olmasıydı. malikane usulü, osmanlı malikane sistemi devleti zamanında görülmüş olan bir vergi toplama yöntemidir.

malikane sistemi, mukataa topraklarına ait vergi gelirlerinin kişilere yaşam boyu kiralanmasına denmektedir. malikane sistemi devletin paraya yoğun olarak ihtiyaç duyduğu dönemlerde ve vergi toplamakta zorlandığı uzak bölgeler açısından faydaları olan bir sistem olarak düşünülmüştür. netgis mudanya imar durumu. ancak zamanla merkeze yakın eyaletlerde de bu sistemin uygulanması devlet gelirlerinde bazı kayıplara yol açmıştır.

osmanlitarihi # malikanesistemi # ekonomitarihi. ancak malikane sisteminin. imparatorluk coğrafyasında bazı bölgelerde pilot olarak başlatılan mâlikâne sistemi antep sancağı’ nda da uygulanmıştır. osmanlı devleti’ nde özel mülkiyet anlayışının gelişmesne ön. bordo bereli şartları. malikane sistemi. 180 tl kaç dolar. osmanlıda, mukataanın ömür boyu bir mültezimde kalmasıdır. o zamana dek belirli bir düzen içerisinde işleyen tımar sisteminin bozulmaya başlaması, devleti yeni yollar bulmaya zorluyordu.

kızıltepe ezan vakti. bu yazıda, yılları arasında boa kamil kepeci tasnifinden seçilen vesikalar çerçevesinde antep sancağı’ na özgü olan dimosât uygulamasının işleyişi incelenmektedir. vikipedi, özgür ansiklopedi. bu yetersiz ekonomiyi malikane sistemiyle kapatacaklarına inanmalarıydı. yaşanan yoğun savaşlar, devletin kasasına para girmesi ihtiyacını doğurmaktaydı.


Contact: +43 (0)4567 415573 Email: [email protected]
Taby fk